eBA

Belge, Doküman ve İş Akışı Yönetim SistemieBA ile e-Kurum Dönüşümü


eBA

E-Kurum dönüşümünü tamamlamış bir kurumda;

 • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır
 • Verimlilik en üst düzeydedir
 • İş süreçleri yönetilebilirdir
 • Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır
* e-Kurum: Tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşımış olan ve elektronik ortamda yöneten kurum
eBA eba_01b

Güçlü ve Esnek Entegrasyon Kabiliyeti


 • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
 • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi önde gelen ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı
 • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
 • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
 • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemlerine entegre edilmesi
 • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
 • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle iletişim sayesinde hatalı veri girişinin engellenmesi
eba_03b

İş Akışı Yönetim Sistemi’nin Yararları


 • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 • Süreç maliyetlerinin azalması
 • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 • İş süreçlerinin standarizasyonu
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
 • Sürükle bırak teknolojisi
 • Minimum kod yazım ihtiyacı
 • Rol bazlı iş akışları
eba_04b

Doküman Yönetim Sistemi’nin Özellikleri


eBA
 • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
 • Güvenli erişim
 • Versiyonlama
 • Sistematik biçimde saklama
 • Profil Formları ile hızlı erişim
 • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
 • Lokalizasyon desteği
eba_04b

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin Özellikleri


 • TS13298 standardına uyumluluk
 • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumluluk
 • Standart dosya planı uyumluluğu
 • Nitelikli elektronik imza
 • Evrak yönetimi
 • DTVT uyumluluğu
 • e-Yazışma paketi
 • KEP üzerinden yazışma

eBA KEP Entegrasyonu ile kurumlar arası haberleşme

eba_06 eba_06

eBA Capture ile elektronik ortama geçiş sayesinde


eBA

Dokümanlarınız;

 • Hızlıca elektronik ortama aktarılır
 • Kolayca sınıflandırılır
 • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarılır
 • Arşivleme ekibinin verimliliği arttırılır, performansı ölçülür
 • Standart dışı tarama ve doküman oluşumu engellenir
 • Tarayıcılarla entegrasyon mümkündür
 • OCR (Optical Character Recognition) mümkündür

eBA Capture ile iyileştirme ve indeksleme özellikleri

 • Görüntü iyileştirme
 • Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim
 • Boş sayfa ayıklama
 • Oryantasyon ve eğrilik düzeltme
 • Kirlilik yok etme
 • Çözünürlük ve boyut düzeltme
 • İndeksleme
 • Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standartlarında görüntü formatları
 • İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma
 • OCR desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım
eBA

eBA Dashboard ile görsel raporlama desteği


eBA
 • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi
 • Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi
 • Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı
 • Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi
 • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu
eba_04b