Ensemble

Süreç, Strateji ve Performans Yönetimi SistemiEnsemble

Verimli bir işletme misiniz?


Ensemble
 • Müşteri beklentilerini hızlı ve yüksek kalitede karşılayabiliyor musunuz?
 • Stratejilerinizi hayata geçirebiliyor musunuz?
 • Etkin bir performans ölçüm sistemine sahip misiniz?
 • İşletmenizdeki yetki ve sorumluluklar net mi?
 • Kaynaklarınızı etkin kullanıyor musunuz?
Ensemble

Ensemble = Verimlilik


Ensemble

Ensemble sayesinde;

 • Etkin bir süreç yönetimi
 • Performans Takibi
  • Kurum
  • Süreç
  • Birey
 • Strateji Yönetimi
  • Yayılım
  • Sahiplendirme
  • İzlenme
 • Kurumsal İyileştirme

mümkündür.

Ensemble

İyi yönetilen bir süreç…


Ensemble
 • Müşteri odaklıdır
 • İşletmeye değer katar
 • Açıkça sahiplendirilmiştir
 • Kolay anlaşılır
 • Düzenli olarak ölçülür
 • Sürekli iyileştirilir
Ensemble

Ensemble’ın bileşenleri


Ensemble

Süreç Yönetimi Modülü Sayesinde


ensemble_04e
 • Kolay ve hızlı çizim
 • Çok seviyeli modelleme
 • Kulvar çizimi
 • Organizasyon hiyerarşisi
 • Kaynak hiyerarşisi
 • Kaynak havuzları
 • Süreç bilgilerinin veritabanı mantığında sorgulanabilmesi
 • Esnek ve dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi
 • ISO 9001, ISO 16949 süreç yaklaşımı
 • Kurumsal sistemlerle entegre olarak çalışma,
  • Kaynak
  • Doküman
  • Gösterge
  • Sorumlu
 • Uyarlanabilir kullanıcı giriş ekranları
 • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

Balanced Scorecard Modülü’nün Özellikleri


ensemble_04e
 • Kademeli skor kart
 • Master skor kart
 • Gösterge referans ve yayılım
 • Strateji haritası
 • Uyarlanabilir rol bazlı ekranlar
 • Rakip ve diğer göstergelerle kıyaslama
 • Parametrik skor kart yapısı
 • Manuel veri giriş ara yüzü
 • Uyarı ve aksiyonlar
 • Fiili gerçekleşmeleri dönemsel değerlendirme
 • Kümülatif değerlendirme
 • Görsel (renklerle) ve kalitatif tanımlamalarla performansı değerlendirebilme
 • Online, Excel, Word vb. raporlar
 • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

Stratejik Plan Modülü’nün Özellikleri


ensemble_04e
 • Performans sonuçlarının
  • İzlenmesi
  • Değerlendirilmesi
  • Denetlenmesi
 • Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı
 • Her aşamada katkı ve katılımın sağlanması
 • (Performans veritabanı oluşturulması)
 • Stratejik planın beş yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılıp, sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi

Ensemble’ın Temel Faydaları


Ensemble
 • Mükerrer çalışmaları azaltır
 • Maliyetleri düşürür
 • Denetimlerle ilgili zaman kazandırır
 • Çalışanlarınızın katılımını sağlar
 • Sistematik performans takibi sağlar
 • Verimliliği arttırır
Ensemble

Ensemble LinkedIn


Ensemble

Ensemble Sunumu


Ensemble > Ensemble Sunumu (PowerPoint)
> Ensemble Sunumu (PDF)

Ensemble Tanıtım ve İletişim


Broşür içi tıklayınız

Demo Talebi

Müşteri Destek