QDMS

Entegre Yönetim SistemiQDMS

QDMS Nedir ?


QDMS
Yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonunu sağlayan entegre yönetim sistemi aracıdır.
QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır. QDMS

QDMS Modülleri


QDMS_03
 • Baz Modül
 • Doküman Yönetimi
 • İç / Dış Müşteri Şikayetleri
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetler
 • Denetim Faaliyetleri
 • Anket
 • Genel Aksiyon ve YGG
 • Eğitim
 • Kalibrasyon
 • Öneri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi
 • Olay Bildirimi
 • BT Varlık Risk Yönetimi Risk Analizi
 • Çevre Boyut Etkileri Risk Analizi
 • MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • FMEA
QDMS_04

Neden QDMS ?


QDMS_05
 • Yönetim sistemi süreçlerini otomatize etmek için
 • İzlenebilirliği sağlamak için
 • Verileri kolayca analiz etmek için
 • Veri paylaşımını güvenle yönetmek için
 • Veri kaybını önlemek için
 • Geniş iş ortakları ağı için
 • Deneyimli kadroları için
 • Sektörel tecrübeleri için
 • Güçlü destek yapısı için
 • Kurumsal hafıza oluşturmak için
 • Sürekli öğrenmek için
 • Zamandan tasarruf etmek için
 • Kişilere bağlı kalmamak için
 • Nitelikli kaynak ve AR-GE için
 • Veri aktarım araçları için
 • Entegrasyon desteği için
 • Modüler kurgusu için
QDMS_06

Nerede kullanılır ?


QDMS_08
 • TS EN ISO 9001
 • TS EN 10002
 • TS EN ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • TS EN ISO 22000
 • ISO/TS 16949
 • TS EN ISO/IEC 17025
 • TS ISO/IEC 27001
 • TS EN ISO 5000
 • Benzer standartları uygulayan tüm kurumlarda
QDMS_09

İSG Verilerinde Dijital Dönüşüm


qdms-isg-verileri.png

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tüm işletmelerden istemiş olduğu veri entegrasyonu kapsamında QDMS mevcut uygulaması üzerinde çözümlerini geliştirmiştir.